Vikten av rätt ERP-System

Hur digitalisering och ökat förändringstryck påverkar kostnader och värde för olika ERP-System

Valet av affärssystem kommer sannolikt att vara avgörande för verksamhetens förmåga att överleva, och vinna, i en värld med allt snabbare förändringstakt. I denna Radarrapport från 2019 utvärderas sju stora radar2019ERP-system från ett Cost-of-Ownership-perspektiv. Cost-of-Ownership måste vara en del av de utvärderingskriterier som används vid val och upphandling av affärssystem då dåligt grundade beslut annars kan påverka en verksamhets operativa förmåga och konkurrenskraft. Affärssystem står i centrum när fokus är på kostnader såväl som IT-driven innovation ökar samtidigt. 

Hämta rapporten och läs om hur Radar Group rankar Jeeves ERP bland övriga marknadsaktörer.

 

Hämta rapporten