VIKTEN AV RÄTT AFFÄRSSYSTEM

I DIGITALISERINGENS TID

Svenska förutsättningar, kostnadsjämförelse och framtidsspaning

Behovet av digitalisering och möjligheterna med ny teknik förändrar hur vi hanterar våra affärssystem. Som navet i verksamheten är affärssystemen en vital del av IT och en kritisk komponent för affären. Rätt affärssystem blir en förutsättning för att överleva i en snabbföränderlig värld.
Radar - Jeeves - Vikten av rätt affärssystem - I digitaliseringens tid Frontpage

Rapporten analyserar:
  1. Digitalisering och affärssystem
  2. Ett avgörande val 
  3. Från misslyckande till kärna i den digitala innovationen
  4. Molntjänster driver på
  5. Jämförelse mellan leverantörer
  6. Resultat cost of ownership
  7. Drivkrafter för framtida affärssystemsval
  8. Slutsatser

 

 

Hämta rapporten