Trender & Utmaningar för medelstora bolag 2019

Låt oss bibehålla en stark svensk industri 2019

utmaningar2019

Robotisering, 3D-printing och cirkulär ekonomi – det är tre viktiga trender som enligt branschexperterna förutspås påverka svensk industri 2019. Samtidigt blir utmaningarna för medelstora bolag i digitaliseringens spår allt större, och allt sker i en snabbare takt än tidigare.

Konkurrensen från både utland och e-handel ökar och kraven från kunder och konsumenter likaså. I stormen står svensk industri stark, men för att behålla sin position behöver svenska industriföretag både identifiera utmaningar och förstå och nyttja nya trender fullt ut – och använda dem som konkurrensverktyg.

I den här guiden har vi intervjuat personer ur vårt breda nätverk
av experter inom svensk medelstor industri för att ta ett helhetsgrepp om de utmaningar och trender vi står inför 2019.
Guiden är indelad i två områden, kundupplevelse och ny teknik.


Trevlig läsning!

Fyll i formuläret för att hämta guiden