TRENDER & UTMANINGAR: ETIK

FÖR MEDELSTORA TILLVERKANDE FÖRETAG

Denna läsning är för dig som är verksam inom tillverkningsindustrin och vill hålla dig uppdaterad om nuvarande & framtida utmaningar och trender som kan vara viktiga att ha koll på för att din verksamhet ska vara fortsätta vara konkurrenskraftig och alltid ligga i framkant.

Trender och utmaningar för tillverkande bolag

 
Vi har delat in denna trendspaning i fyra olika områden:
  • Etik
  • Effektivitet
  • Ekonomi
  • Relevans

I denna del kommer vi att fokusera på etik: allt som berör människor, hållbarhet, klimat, ansvar och rättigheter inom tillverkningsindustrin. Vi hoppas detta kan väcka nya tankar hos dig!

Fyll i formuläret för att hämta broschyren.

Fyll i formuläret för att hämta