Jeeves ERP Version 5

Med senaste version 5 lanserade vi Jeeves Mobilitet, en lösning där du enkelt kan bygga dina egna företagsunika appar direkt från affärssystemet.

Tools for Today

Technology for Tomorrow

Version 5 är laddat med mer än etthundra kundanpassade förbättringar och nya funktioner, samt en helt ny Desktopklient. Desktoppen har dessutom fått en helt ny design för att leverera en mer intuitiv och strömlinjeformad användarupplevelse

Några av höjdpunkterna från version 5:

  • En ny produktkonfigurator för varianthanterade och order-unika produkter.
  • Utökad funktionalitet kring koncerninterna transaktioner (ICT)
  • Förbättrade verktyg för eftermarknadsservice, inkluderat en helt ny mobil fältservice-app.
  • Bättre support för olika produktionsmetoder, så som projekt- och skotthantering.
  • Förstärkningar kring finansiell styrning som exempelvis momshantering och rapportering, samt avancerade betalningslösningar kring SEPA.
  • Uppdaterade integrationer och funktioner för ett antal av våra tilläggsprodukter, så som lagerhantering, elektronisk fakturering och godkännande, samt vår e-handelsplattform.
  • Förbättrad rapporteringsservice samt ett utökat val av finansiella rapporter.

 

Fyll i formuläret för att ladda ner