ERP I UTVECKLINGENS CENTRUM

SNABBA PÅ DIGITALISERINGEN OCH BEKÄMPA INFLATIONENS EFFEKTER

 

Vi vet hur viktigt det är med digitalisering och att det är grunden för de flesta verksamheters vidareutveckling. I vår konstant föränderliga tid kommer det alltid finnas det vi behöver göra nu, snart och det vi kan göra senare. Det visar sig att ett molnbaserat ERP-system kan få en allt mer central roll för hur vi tar oss ur rådande situation.

radar-erp-i-utvecklingens-centrum-2022-rapport

I rapporten kan du läsa om hur du kan: 

  • Hantera kostnader
  • Ta bort inflationens effekter
  • Få en hållbar digitalisering

Hämta rapporten