40 viktiga frågor att ställa sig inför ett ERP-projekt

Om du planerar att implementera ett affärssystem kan du förvänta dig att investera en stor del av företagets tid och resurser för att ro det i hamn.

Överväger du att investera i ett nytt ERP-system?

Läs Snabbguiden med 40 frågor!40-steg-Cover

Om du planerar att implementera ett affärssystem kan du förvänta dig att investera en stor del av företagets tid och resurser för att ro det i hamn. Enligt färska uppgifter tar ett genomsnittligt ERP-projekt 18,4 månader. Om det involverar många anpassningar menar vissa källor att det kan ta två år eller mer.

Och vad värre är: enligt McKinsey & Company betraktas över 70 procent av ERP-projekten som ett misslyckande. Skälen uppges vara sådant som att budgeten och tidsramarna överskridits eller att man inte fått den avkastning på investeringen (ROI) man hoppats på. Eftersom ERP-projekt oundvikligen är komplexa till sin natur så finns det inga helt perfekta projekt. Men däremot finns det många fallgropar som du kan undvika genom att ställa rätt frågor.

Vi har pratat med ett antal ERP-experter från hela världen för att ta fram denna snabbguide med 40 frågor för företag som överväger att investera i ett nytt ERP-system. Våra experter lutar sig mot flera årtiondens erfarenhet av att arbeta i Forterros globala nätverk av ledande ERP-företag – BPSC i Polen, Clip Industrie i Frankrike, Jeeves Information Systems AB i Sverige, SolvAxis i Schweiz och Sylob i Frankrike.

I guiden tar vi upp följande:

  • Inledande förberedelser
  • Analysera affärsprocesserna
  • Göra framtidsprognoser
  • Välja ERP-Partner
  • Ställ frågor till ERP-leverantörerna
  • Slutsats

Fyll i formuläret för att hämta guiden